top of page
Privacy verklaring

Komma verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van zijn klanten. Personen die via facebook de pagina van Komma volgen, krijgen automatisch de posts en berichten. Daarin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Het gebruik van foto’s van personen om Komma te promoten via folders, sociale media of de website gebeurt enkel na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de betrokken personen.  Indien u toch vragen of twijfels heeft over het  strikte privacy beleid dat Komma voert, kan u ons daarover altijd bereiken via de facebookpagina, de website of via mail. U kan zich ook altijd wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

bottom of page